Roep om cameratoezicht voor veiligheidsgevoel

Cameratoezicht in de seniorencomplexen Lipa 1 en Lipa 2 in Den Haag, die al jaren worden geteisterd door babbeltrucs, diefstal en insluipers die hun behoefte doen, blowen en hangen in de portieken en kelder, is nog niet in zicht. Dat blijkt volgens AD Haasche Courant uit de beantwoording van schriftelijke vragen van VVD en ChristenUnie/SGP van het stadsbestuur.

Zeventig procent moet instemmen

Woningcorporatie Staedion houdt vast aan de zeventig procent-norm uit privacy-overwegingen. Dat percentage van het totaal aantal bewoners van het complex moet instemmen met het ophangen van camera’s. Tijdens een vergadering van de bewonerscommissie gaven 49 van de 50 aanwezigen aan voorstander te zijn van camera’s. “Dat is 99 procent van de vaste groep. Zo kun je er ook naar kijken. Bij een opkomst van zeventig procent bij verkiezingen zeg je ook niet dat de uitslag niet telt omdat niet iedereen heeft gestemd”, stelt een VVD-raadslid dat samen met ChristenUnie/SGP een debat heeft aangevraagd over de kwestie. “Het college mag zich best wat steviger opstellen richting Staedion.” “Deze senioren moeten zich veilig voelen in hun thuisomgeving en niet bang zijn om de scootmobiel uit de kelder te halen”, aldus CU/SGP.

Onderzoek onder alle bewoners

“Een camera lost de problemen misschien niet direct op, maar zorgt wel voor een groter veiligheidsgevoel”, zegt een bewoner. Staedion zegt in AD Haagsche Courant aan de bewonerscommissie te hebben voorgesteld om een onderzoek te doen onder alle bewoners naar hun gevoel van onveiligheid en of het plaatsen van camera’s de juiste oplossing is.