‘Variatie aan woonvormen de toekomst’

In 2040 wonen er naar verwachting van het ActiZ 2,5 miljoen ouderen thuis, een verdubbeling ten opzichte van 2015. “Om al deze mensen een thuis te kunnen bieden waar wonen, zorg en welzijn gecombineerd kunnen worden is nu actie nodig.”

Cees van Boven, bestuursvoorzitter Woonzorg Nederland zegt: ‘De nieuwe generatie ouderen vraagt nadrukkelijk om meer woon- en woonzorgvormen. Onder meer op basis van interesse en leefstijl. Oosterbeek heeft bijvoorbeeld een grote vegetarische woongemeenschap en in Amsterdam is een groep ouderen, ze noemen zich stadsveteranen, bezig met een woonconcept dat lijkt op studentenhuisvesting. Die variatie aan mogelijkheden is wat mij betreft de toekomst.’

Brochure woonvormen

“Als grootste seniorenhuisvester van Nederland vinden wij dat we voorop moeten gaan in de ontwikkeling van die nieuwe woonvormen.” In het witboek van Actiz worden de uitdagingen op het gebied van zorg, wonen en de ouderen belicht, onderbouwd door feiten, cijfers en de trends.