Tilburg wil zorgbuurthuizen

Als het aan de Tilburgse gemeenteraad ligt komen er in verschillende wijken zorgbuurthuizen. Een motie hiertoe werd unaniem aangenomen.

De indieners van de motie omschrijven de zorgbuurthuizen volgens het Brabants Dagblad als kleinschalige locaties met collectieve voorzieningen voor ouderen, zoals dagbesteding, maaltijdvoorziening en fysiotherapie.

Corporaties en zorgpartners

Wethouder Rolph Dols (CDA) sprak van een geweldig mooi initiatief, dat past in het  beleid om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen.  De financiering zou uit de Wet langdurige zorg (Wlz) moeten komen. De wethouder gaat in gesprek met woningcorporaties en zorgpartners.

Oud worden in eigen buurt

Landelijk werd het idee voor zorgbuurthuizen gelanceerd door de SP. Fractievoorzitter Helma Oostelbos (SP) zei in de Tilburgse raad: “Op deze manier kunnen mensen in hun eigen buurt oud worden.”