‘Inhaalslag nodig bij levensloopbestendig bouwen’

Maak een inhaalslag bij het bouwen van levensloopbestendige woningen, zowel in de sociale sector, middenhuur, als in de koopsector. Dat bepleit de Raad van Ouderen.

Ouderen ervaren momenteel een groot tekort aan levensloopbestendige woningen en aan verschillende vormen van wonen met zorg, aldus de raad in het advies ‘Langer zelfstandig in een passende woning met goede zorg’ aan de betrokken ministeries.

Gemeenten verplichten

De Raad van Ouderen stelt onder andere voor om gemeenten te verplichten een substantieel percentage van de te bouwen woningen te oormerken als ouderenhuisvesting. Verder moet er voldoende ruimte komen voor geclusterd en gemeenschappelijk wonen. De Raad pleit verder ook voor het ruimhartiger faciliteren van mantelzorgwoningen.

Wijken ouderenvriendelijk

De Raad vindt het voorts gewenst bestaande woningen aan te passen en wijken ouderenvriendelijk te maken. ‘Maak bestaande woningen geschikt voor ouderen, want ouderen willen heel graag blijven wonen waar ze wonen. Ze willen hun sociale netwerk in stand houden, ze zijn het gewoon zo gewend en zij zien op tegen alle rompslomp.’