Subsidie voor ontmoetingsruimten

De provincie Zuid-Holland stelt €850.000 beschikbaar voor woningbouwprojecten voor senioren waarbij ruimte is voor ontmoeting en saamhorigheid. De kosten van een ontmoetingsruimte zijn vaak te hoog voor projecten in het betaalbare en sociale segment. Het doel van de subsidie is om dit tekort te dekken.

Laagdrempelig

Anne Koning, gedeputeerde Wonen: “Het aantal 55-plussers stijgt en daarmee ook het aantal alleenstaanden. Helaas neemt dus bij een aantal senioren de eenzaamheid toe. Dat willen we tegengaan met de subsidieregeling Woonvormen Senioren. Hiermee ondersteunen wij woonprojecten waar (toekomstige) bewoners elkaar op een laagdrempelige wijze kunnen ontmoeten. Dit kan in een gezamenlijke woonkamer, keuken, of hobbyruimte.”

Goede samenwerking

De provincie Zuid-Holland stelde hiervoor zowel in 2021 als in 2022 een bedrag van €2,25 miljoen beschikbaar. In 2023 is de regeling eerder opengesteld met een bedrag van €800.000. De afgelopen jaren bezocht gedeputeerde Anne Koning een aantal projecten waar de provincie subsidie aan toekende: “Wat mij vooral inspireerde is de goede samenwerking tussen gemeente, ontwikkelaars, woningcorporatie, maatschappelijke instellingen en (toekomstige) bewoners.”