Strategische agenda voor de wijk

Woningcorporatie Welbions wil wijkvisies hebben, “zodat helder is waar we per wijk op gaan inzetten”. Naast het teruggaan naar de eigen kerntaak is er voor de corporatie ook een verduurzamingsopgave en wonen mensen met een zorgvraag langer thuis.

Samen met partners in de wijk heeft de corporatie in dit proces twee, elkaar versterkende sporen gevolgd, vertelt Robert Olde Heuvel, stadsstrateeg Welbions en procesaanjager gebiedscoalitie Hengelo-Noord, op Platform31. Spoor 1 richtte zich op het uitvoeren van een sociale wijkanalyse en het opstellen van een strategische agenda wonen en zorg. Bij spoor 2 ging Welbions direct samen met partners aan de slag in de buurt Klein Driene in Hengelo-Noord.

 

Wijkvisie

Spoor 1 start met het opstellen van een wijkvisie. Elke wijkvisie bevat een foto van de wijk en geeft inzicht in de samenstelling van en de aanwezigheid van voorzieningen in de wijk, enkele macro-economische factoren (DESTEP-analyse) en de vitaliteit van de wijk. Stichting In Fact heeft met behulp van de WoonZorgwijzer de behoefte aan ondersteuning in de wijk inzichtelijk gemaakt. De analyses maken duidelijk waar kwetsbare doelgroepen wonen en waar er sprake is van leefbaarheidsproblemen.

 

Wijkcentrum

Een tweede spoor is de aanpak voor de gebiedscoalitie Klein Driene. “We zijn aan de slag gegaan met het wijkcentrum Klein Driene. Tot maart 2020 hebben we veel energie gestoken in het activeren en enthousiasmeren van bewoners om mee te denken en mee te doen. Dat is goed gelukt, het bezoekersaantal is gestegen van 50 tot 80 mensen. Het centrum is de gehele week open en er staat een team van 12 gastmensen klaar.” Door corona bevindt de ontwikkeling van het wijkcentrum zich nu in een tussenfase.