Mensen passend laten wonen

Aan woningen waar ouderen zo lang mogelijk min of meer zelfstandig kunnen blijven wonen, is veel gebrek. Voor een oplossing wordt ook naar woningbouwcorporaties gekeken.

Alleen woningen bouwen of aanpassen is niet genoeg, zegt Henrike Klok, roerganger bij Rochdale (regio Amsterdam) op Zorgvisie. ‘Toen de verzorgingshuizen werden afgebouwd en het scheiden van wonen en zorg werd ingevoerd, lijkt men te zijn vergeten dat daar ook gezamenlijke ontmoetingsruimtes voor kwetsbare doelgroepen bij horen’, zegt ze.

 

Bestaande ontmoetingsplekken

De woningbouwcorporatie kan volgens Klok die rol niet zonder meer op zich nemen, want dat gaat meestal ten koste van woningbouw. ‘We kunnen en willen de bewoners ook niet belasten met bijvoorbeeld een huuropslag voor zo’n gezamenlijke ruimte. Daarom proberen we gebruik te maken van ontmoetingsplekken die er al zijn in de buurt en zo partijen te verbinden.’

 

Kunst- en vliegwerk

Met kunst- en vliegwerk leidt dat soms tot geclusterde woonvormen met extramurale voorzieningen. Verbouw van woningen om ze geschikt te maken voor ouderen is evenmin een kerntaak van de woningbouwcorporatie. ‘In principe moet dat gefinancierd worden vanuit de Wmo, door de gemeente dus, ook als de aanpassing in onze woningen gebeurt’, zegt Klok. ‘Toch zijn er mogelijkheden om dat in samenwerking te doen, want we voelen ons verantwoordelijk om mensen passend te laten wonen.’