Ook kleinere gemeenten vergrijzen

Ook in kleinere gemeenten verdubbelt tot 2040 het aantal tachtig-plussers. Er ontstaat een tekort aan zowel ouderenwoningen als verpleeghuiscapaciteit.

Gemeenten moeten meer de regie pakken om te zorgen voor zowel voldoende ouderenhuisvesting als een goed voorzieningenniveau. Dat stelt René Lolkema, senior adviseur bij HEVO, in Binnenlands Bestuur. ‘Er is tot nu toe veel aandacht voor de vergrijzing in grote gemeenten, maar in kleinere gemeenten, tot 30.000 inwoners, speelt dat probleem eveneens. Daarvoor is tot nu toe te weinig aandacht.’

Maatwerk

Gemeenten zouden partijen bij elkaar moeten brengen en de noodzakelijke ontwikkelingen faciliteren.’ Het gaat daarbij onder meer om woningcorporaties, beleggers en zorginstellingen. Gemeenten kunnen in lokale zorgvisies afspraken vastleggen op welke manier het hoofd kan worden geboden aan de toenemende vergrijzing en stijgende zorgbehoefte. Er moet wel maatwerk worden geleverd, stelt Hevo. De woonwensen van ouderen moeten per gemeente in kaart worden gebracht.