Nogal wat tegenwind zelfbouwprojecten

Bijna een kwart van de woningzoekenden (24 procent) ziet er wel wat in om zelf, in groepsverband, een woning te ontwikkelen en te laten bouwen. Maar dan moet volgens het Eindhovens Dagblad hun gemeente wel meewerken. Zoals in Deurne.

En woningzoekers moeten bekend zijn met het fenomeen van collectief particulier opdrachtgeverschap, cpo. Want daar zit nog wel een probleem: niet elke gemeente weet er genoeg van en ook de inwoners zijn niet altijd op de hoogte, zegt Adri Geerts, voorzitter van ‘Samenbouwen.In’, een organisatie die landelijk de groepsbouw probeert te bevorderen.

Veel projecten voor smalle beurs

Moeten welgestelde senioren dit niet zelf regelen, zonder steun van de gemeente? “Dat is een misvatting: het is niet alleen voor duurdere woningen, veel projecten zijn ook voor de smalle beurs”, aldus Geerts. Volgens hem moet het in Brabant mogelijk zijn om elk jaar die 24 procent, oftewel 3000 woningen, in groepsverband te ontwikkelen.

Twaalf projecten in Deurne

Cpo’s zijn er in veel gemeenten, maar Deurne springt er volgens het Eindhovens Dagblad wel positief uit. Sinds 2008 zijn daar twaalf projecten met ruim honderd woningen gerealiseerd, verdeeld over alle kerkdorpen. Drie verenigingen zijn momenteel 36 woningen aan het bouwen en vier bouwplannen met 69 woningen zijn in voorbereiding.

Over drempel helpen

Voor de gemeente Deurne is verder van groot belang dat cpo-groepen aansluiten bij de lokale behoefte. “Zo kunnen we starters of andere mensen met een kleine beurs helpen, maar ook senioren over een drempel heen helpen om te verhuizen. Dat lukt niet als je alleen individuele kavels uitgeeft”, aldus de gemeente.

Gebouw herontwikkelen

Voorwaarde is wel dat de gemeente grond heeft om uit te geven. Maar nu is dat in Deurne eigenlijk nul, aldusd de gemeente in het Eindhovens Dagblad. Want veel grond waar gebouwd kan worden, is bedoeld voor sociale woningbouw óf gekocht door ontwikkelaars. “Dus moeten we er anders naar kijken. Misschien kunnen groepen op eigen grond bouwen, of een gebouw herontwikkelen.”