‘Na corona meer ontmoetingsplekken’

Het Haagse PvdA-raadslid Janneke Holman vraagt meer laagdrempelige en vrijblijvende ontmoetingsplekken voor ouderen in de stad: zogenaamde ‘snuffelplekken’. Dit kunnen koffiehoeken zijn in een supermarkt, kringloopwinkel of bibliotheek waar ouderen elkaar kunnen ontmoeten.

“Door corona is de eenzaamheid onder ouderen toegenomen. Nu de samenleving langzaam weer opengaat, moeten we alles op alles zetten om ervoor te zorgen dat ouderen weer mee kunnen doen,” zegt het raadslid van de PvdA. “Niet iedereen heeft behoefte aan activiteiten en dagbesteding waarbij iets van je verwacht wordt. Daarvoor zijn juist zulke laagdrempelige ‘snuffelplekken’ belangrijk: plekken waar je rustig een praatje kunnen maken, of gewoon een krantje kunt lezen.”

Laagdrempelig en vrijblijvend

Deze plekken waren een van de adviezen die de Stedelijke Ouderen Commissie dit jaar uitbracht aan de gemeente Den Haag. Op basis van enquêtes uitgevoerd onder ouderen, concludeerde deze commissie dat ouderen eenzaamheid ervaren en behoefte hebben aan meer van deze laagdrempelige en vrijblijvende ontmoetingsplekken. “Er zijn nu al enkele van deze plekken en die schijnen nu al erg goed te werken.” Daarom stelt het PvdA-raadslid voor te onderzoeken of het mogelijk is om nog meer van deze plekken op te starten in de stad.