Amsterdam veel meer geclusterde woningen

In een geclusterde woongroep kunnen mensen letterlijk met elkaar oud worden. Je woont zelfstandig, maar hebt tegelijk ruimte om elkaar te ontmoeten en – als dat nodig is – ondersteuning te vragen, aldus de gemeente Amsterdam.

In Het Nieuwe Schouw in Noord is een groep woningen voor ouderen met een Iraanse achtergrond feestelijk geopend. “Deze woongroep is het eerste resultaat van onze afspraak om in Amsterdam meer geclusterde woonvormen voor ouderen te realiseren. Op die manier kunnen ouderen langer en prettiger zelfstandig blijven wonen.”

Langer zelfstandig

Als mensen met een gemeenschappelijke achtergrond samen kunnen wonen, draagt dat volgens de gemeente Amsterdam bij aan de kwaliteit van leven. “Het kan ook de zelfredzaamheid vergroten en eenzaamheid verminderen. Zo kunnen ouderen langer zelfstandig wonen en neemt de behoefte aan zorg en ondersteuning af. Ook helpt het de doorstroming op de woningmarkt.”

Samenwerking met 22 partijen

Amsterdam wil nog veel meer geclusterde woningen voor ouderen realiseren. “Vanaf 1 juli 2020 hebben we de handen ineengeslagen met 22 andere partijen: woningcorporaties, marktpartijen, zorgaanbieders, kennispartners en bewonersvertegenwoordigers.”