Drieslag voor meer seniorenwoningen

“Er komt geen vergrijzingsgolf aan, maar een vergrijzingstsunami”, waarschuwt bestuursvoorzitter Cees van Boven van Woonzorg Nederland, een woningcorporatie die zich toelegt op huisvesting voor ouderen, met woningen in de helft van alle gemeenten.

“Nu werkt een op de zeven mensen in de zorg, straks zal dat een op de vier zijn. Behalve als we het anders inrichten. En daar horen nieuwe woonvormen bij.” Hoe dan? Dat staat Van Boven helder voor de geest, zegt hij in Trouw. Hij spreekt van een drieslag. “Er wordt nu veel gesproken over de noodzaak om de komende tien jaar één miljoen nieuwe woningen te bouwen. Laten we om te beginnen zorgen dat 10 procent daarvoor voor ouderen bestemd is.”

Zelfstandig of geclusterd

Dat moeten vooral geclusterde woonvormen zijn. “Woningen waar ouderen zelfstandig wonen, maar wel samen, waar ze meer delen dan een lift en brievenbus.” Dat kunnen zelfstandige appartementen zijn, maar ook groepswoningen. Woonzorg Nederland begint in 2022 aan de bouw van de Stadsveteraan, een project met 150 van zulke woningen in Amsterdam.

Ook zorgcentra bouwen

Toch moeten er ook zorgcentra gebouwd worden – dat is het tweede deel van Van Bovens drieslag. Weliswaar zullen ouderen in die geclusterde woonvormen minder snel eenzaam worden en nemen ze deels ook de zorg voor elkaar op zich, “maar het is een illusie om te denken dat mensen in de laatste fase van hun leven, bijvoorbeeld als ze lijden aan dementie, altijd thuis kunnen blijven”.

Zorgvriendelijke wijken

En ten slotte, zo luidt Van Bovens advies in Trouw: los niet alles op met stenen. “Zorg dat mensen ook oud kunnen worden in bestaande woningen door wijken ‘zorgvriendelijk’ te maken. Met wegwijzers naar de supermarkt, met bankjes op de weg ernaartoe die uitnodigen om elkaar te ontmoeten, met openbare wc’s.”