Maatschappelijke alliantie in Vaals

Gemeente Vaals, Krijtland Wonen en Envida willen zich minimaal tot en met 2027 gezamenlijk in te zetten voor een verbetering van de brede welvaart in Vaals.

Per 1 oktober 2023 gaan ze een maatschappelijke alliantie aan, gericht op het creëren van een vitale (woon)gemeenschap in het gebied Aan de Noot/hoogbouw waarin mensen graag wonen, zich veilig voelen, er sociale cohesie is én zorg in de nabijheid beschikbaar is.

Veiligheid en zorg

‘Via deze krachtenbundeling kunnen we flink investeren in de kwaliteit van wonen en leven voor ouderen in Vaals”, zegt Envida. “Op een plek waar ouderen nog zo zelfstandig mogelijk kunnen wonen maar waar een zorg- en begeleidingsteam 24 uur per dag in de buurt is, om veiligheid en zorg te garanderen.’

Woonzorgzone

Hoewel de alliantie zich nadrukkelijk richt op alle inwoners en daarmee alle leeftijdsgroepen, is er, gelet op de vergrijzing, specifiek aandacht voor de groeiende groep ouderen. Het Envida-concept van de woonzorgzone is daarin leidend.

Buurt meer veerkracht

De gemeente Vaals kiest nadrukkelijk voor een versterking van de leefbaarheid van dit gebied. De burgemeester zegt: ‘We betrekken daar ook de huidige buurtbewoners bij. Door de zelfredzaamheid van inwoners te vergroten, krijgt de buurt meer veerkracht. Bewoners zijn meer bij elkaar betrokken en cultuurverschillen worden sterker met elkaar verbonden.’