Liever appartement in groter dorp

De zestien appartementen van Yn ‘e Jister in Frieschepalen moesten een woonplek bieden aan ouderen, zodat ze op deze manier in het eigen dorp konden blijven wonen. In de loop der jaren nam de belangstelling van de echt ouderen af.

De doelgroep is nu 55+, maar ze hebben niet langer het alleenrecht, is te lezen op Sa! In de loop van de jaren werd het snel lastiger om de opengevallen plekken in te vullen. “Je ziet toch een beweging dat ouderen zo lang mogelijk op hun vertrouwde plek willen blijven wonen”, zeggen ze bij woningcorporatie WoonFriesland. “En als ze dan naar een appartement willen verhuizen, kiezen ze eerder voor een groter dorp, met meer voorzieningen.”

Beleid aangepast

Deze ontwikkeling zorgde voor een beleidsaanpassing bij WoonFriesland. Waren aanvankelijk in Yn ‘e Jister alleen 55+’ers welkom, sinds een aantal jaren krijgt deze doelgroep wel voorrang, maar heeft ze niet het alleenrecht. WoonFriesland werkt niet met wachtlijsten. Komt er een appartement vrij, dan is er vrije inschrijving. “Bij de toewijzing kijken we eerst vooral naar de leeftijd. En dan ook naar hoelang kandidaten al zijn ingeschreven.”

Vijftigers en zestigers

Van de zestien bewoners zijn er momenteel twee jonger dan 55 jaar. De oorspronkelijke doelgroep, zeventigers en tachtigers, is nog in één appartement terug te vinden. Tegenwoordig worden de meeste van de zestien appartementen bewoond door vijftigers en zestigers.