Geclusterd wonen in Amsterdam

Amsterdam wil voor 2025 starten met de bouw van 2.000 zelfstandige woningen waar ouderen bij elkaar wonen.

“Vroeger konden ouderen met lichte klachten in een verzorgingstehuis terecht. Omdat veel verzorgingstehuizen zijn gesloten, blijven zij nu langer zelfstandig thuis wonen. Er zijn daarom meer huizen nodig voor ouderen. Die moeten dan wel geschikt zijn. Met de nieuwe 55-plus woningen, maken we ruimte voor deze ouderen”, aldus de gemeente Amsterdam.

Over de hele stad

Een woonvorm waar je als zelfstandige bewoners een aantal praktische voorzieningen onder handbereik hebt en waar je elkaar gemakkelijk kunt ontmoeten, kan volgens de gemeente  een mooie oplossing zijn.  “Het aanbod aan zelfstandige geclusterde woningen voor 55-plussers wordt de komende decennia uitgebreid in Amsterdam. Het gaat niet alleen om sociale huurwoningen maar ook om woningen in het middelhoge en het dure huur/koopsegment. De woningen worden verspreid over de hele stad.”