Kwetsbare ouderen Eindhoven in beeld

Het CBS en de gemeente Eindhoven hebben samen in kaart gebracht waar in welke wijken kwetsbare 70-plussers wonen.

Aan de hand van die gegevens wil de gemeente buurten zo inrichten dat een verzorgingshuis in feite niet meer nodig is omdat de senioren langer zelfstandig thuis wonen, aldus tijdschrift Binnenlands Bestuur. Eindhoven gaat nu zelf met deze inzichten de buurten in om het gesprek met de bewoners aan te gaan.

Acht groepen

De 70-plussers zijn op basis van verschillende indicatoren in acht groepen ingedeeld: 1: Gehuwd zonder kinderen, 2: Alleenstaand zonder kinderen, 3: Hulpbehoevende/afhankelijke, 4. Vrouw, gehuwd met kinderen, 5: Verweduwde of gescheiden vrouw, 6: Alleenstaand met kind in de buurt, 7: Welvarende mannen, 8: Gehuwde mannen in corporatiewoning. ‘DE senior bestaat niet, er zijn juist veel verschillen die komen door de combinatie van verschillende factoren’, aldus het CBS.