Kleiner wonen? Dat is lastig

Ouderen die kleiner willen wonen hebben de grootste moeite iets geschiktst te vinden, blijkt uit een peiling van o.a. Noordhollands Dagblad

1237 panelleden van RegioPeil vulden een vragenlijst over seniorenhuisvesting in, voornamelijk zestigplussers. Twintig procent woont alleen, 72 procent met z’n tweeën. Van alle deelnemers geeft een kwart aan zo snel mogelijk of in de toekomst kleiner te willen wonen omdat hun huis en soms de tuin te groot en te bewerkelijk zijn of worden, omdat ze jonge gezinnen aan een groot huis willen helpen of omdat ze vanwege afnemende gezondheid en mobiliteit liever gelijkvloers willen wonen met zorg in de nabijheid.

Helft zit goed

De helft van de deelnemers wil volgens het Noordhollands Dagblad niet kleiner gaan wonen. Ze zitten goed, het huis is niet overdreven groot en soms al toekomstbestendig, ze genieten van hun tuin of hebben kamers nodig voor logerende kleinkinderen. Mensen willen niet weg uit hun buurt, zien op tegen verhuizen of vrezen een veel hogere huur.

Te hoge woonlasten

Een kleine tien procent van de ondervraagden is al kleiner gaan wonen. Hen is het dus gelukt, maar veel ouderen die eraan toe zijn om kleiner te gaan wonen ondervinden daar volgens het Noordhollands Dagblad de grootste problemen mee. Van de groep die wil verhuizen heeft bijna de helft al stappen ondernomen. Maar liefst 87 procent geeft aan dat het moeilijk is om een geschikte seniorenwoning te vinden. Omdat er gewoonweg geen aanbod is of omdat hun woonlasten na een verhuizing (veel) hoger worden.

Kopen in eigen omgeving

Bijna de helft zoekt iets in de koopsector. Vooral in de vertrouwde omgeving. 20 procent wil in de eigen wijk blijven wonen, 45 procent in de eigen gemeente en 28 procent in hun regio. De rest maakt het niet uit.