Pleidooi voor knarrenhofjes-plus

Hans Adriani, bestuurlijk aanjager van het Aanjaagteam Wonen Welzijn Zorg voor ouderen, bepleit in het o.a. het Noordhollands Dagblad volop nieuwbouw voor ouderen, maar ook aanpassing van bestaande (flat)gebouwen en woningen waardoor bewoners er langer zelfstandig kunnen blijven wonen.

Hij bepleit zorgzame woongemeenschappen, een soort knarrenhofjes-plus met gemeenschappelijke ruimtes zoals een grote woonkeuken waar ouderen naar elkaar omzien. En waar ze met aanvullende zorg ook kunnen blijven wonen als hun zorgvraag groter wordt.

Nog te vaak doorzonwoning

Het aanjaagteam is in mei opgericht om overheden en private partijen te ondersteunen bij het realiseren van ouderenhuisvesting. Adriani merkt volgens het Noordhollands Dagblad op dat bij alle betrokken partijen de toewijding er onderhand wel is. Maar de praktijk is weerbarstig. Omdat seniorenwoningen relatief complex zijn om te bouwen, financieringsstromen ingewikkeld zijn en bouwers en vertegenwoordigers van de zorgsector andere talen spreken, krijgt de bouw van standaard doorzonwoningen nog te vaak voorrang.

Een op de drie huizen voor senioren

Adriani legt in het Noordhollands Dagblad uit dat het huidige aanbod aan seniorenwoningen overal karig is. Vanwege de vergrijzing zal de komende jaren een op de drie huizen voor senioren gebouwd moeten worden, dat zijn zo’n 290.000 huizen, waarvan globaal de helft corporatiewoningen. Maar als hij kijkt wat gemeenten aan plannen hebben liggen, dan wordt dat niet gehaald. Daarom heeft hij politiek Den Haag opgeroepen daar met geld maar ook met aangepast beleid nu flink in te investeren en drempels om te (ver)bouwen of verhuizen weg te halen.