Huisvestingsplan Senioren Alphen aan den Rijn

De vergrijzing zorgt voor een sterke groei van de vraag naar geclusterde woonvormen voor senioren; zowel voor mensen met een (zware) zorgvraag als voor mensen zonder of met een lichte zorgvraag. Daar gaat de gemeente Alphen aan den Rijn zich voor inzetten.

Het Huisvestingsplan Senioren richt zich op het zo zelfstandig mogelijk kunnen wonen en meedoen van alle inwoners van Alphen aan den Rijn, eventueel met begeleiding en ondersteuning.

Vernieuwende woonzorgconcepten

De gemeente onderzoekt kansen voor vernieuwende woonzorgconcepten, zoals ‘hofjeswonen’. Ook zoekt de gemeente locaties voor de realisatie van wooncomplexen voor dementiezorg. De corporaties stimuleren senioren om naar een seniorenwoning te verhuizen.

Zorg- en welzijnspartners

In samenwerking met de zorg- en welzijnspartners kijkt de gemeente hoe zorg, ondersteuning en ontmoeting ‘nabij’ kan worden gebracht op locaties waar veel senioren wonen. Daarnaast is de gemeente in overleg met zorgorganisaties en –verzekeraars over het verbeteren van het aanbod van respijtzorg en mantelzorgondersteuning.