Hoe gemeenschappelijke ruimte financieren

In een webinar op maandag 26 oktober 2020 worden voorbeelden gepresenteerd waarbij het is gelukt om de gemeenschappelijke ruimte te realiseren in woonzorgprojecten.

Uit de inventarisatie van de Taskforce Wonen en Zorg van deze zomer komt de financiering  van de gemeenschappelijke ruimte in woonzorgprojecten als een van de knelpunten naar voren. Direct betrokkenen vertellen hoe het lukt om ruimte, ontmoeting en activiteiten te organiseren, een belangrijke voorwaarde voor het langer thuis wonen van ouderen. Het webinar biedt inzicht in hoe het gelukt is maar gaat ook in op wat lastig blijft.

Breed publiek

De webinars gaan uit van de brancheorganisiaties ActiZ, Aedes en VNG en de ministeries van VWS en BZK en zijn bestemd voor een breed publiek en richten zich op kennisuitwisseling, ontmoeting en inspiratie.