‘Goud en levendig’ samen wonen

In Delft bouwt Vidomes 91 sociale huurwoningen: eengezinswoningen en twee-, drie- en vierkamerappartementen. Alle woningen worden de woningen levensloopbestendig. Dit betekent dat huurders – ook als ze minder mobiel zijn – langer zelfstandig kunnen wonen.

De toekomstige huurders maken volgens Vidomes deel uit van een bijzondere woonvorm voor en door bewoners. Voor dit concept tekenden woningcorporatie Vidomes, zorgorganisatie Pieter van Foreest en de gemeente Delft.

Naar elkaar omkijken

In het nieuwbouwproject staat het naar elkaar omkijken (nabuurschap), contact onderhouden en gezamenlijk activiteiten ontplooien centraal. De woningen zijn bestemd voor huurders die in aanmerking komen voor een sociale huurwoning én een bijdrage willen leveren aan deze gemeenschap. Huurders ondertekenen hiertoe een huishoudelijk reglement naast het huurcontract.

Zelfstandig en toch samen

Corporatie, zorgorganisatie en gemeente Delft  ervaren dat er behoefte is aan woonvormen waar mensen zelfstandig, maar toch ook samen kunnen wonen. Daarom bouwen ze samen aan een woonvorm waar jong en oud, vitaal en kwetsbaar, gezinnen en alleenstaanden met elkaar wonen en naar elkaar omkijken. Ook mensen met een lichte zorgbehoefte kunnen hier terecht, met ondersteuning nabij in de wijk.

Langer en Weer Thuis

De realisatie van deze bijzondere woonvorm past goed in het programma Langer en Weer Thuis Delft 2019-2022. Vidomes, Pieter van Foreest en de gemeente Delft spannen zich samen met elf andere partijen in om langer thuis wonen en weer thuis wonen aantrekkelijker te maken in Delft. Een aantal plekken in Delft leent zich daar goed voor.