Corporatie start proef met huurdelen

De Nijmeegse woningcorporatie Talis wil een proef met huurdelen. Dat houdt in: meerdere individuele huurders die gezamenlijk wonen in een grote jarenzestigwoning met een tuin, al dan niet met combinatie van zorg. “

Er zijn minder grote gezinnen en deze ruime woningen kunnen we geschikt maken voor meerdere individuele huurders”, zegt de bestuurder van de Nijmeegse woningcorporatie in De Gelderlander.

Maatwerk

“We willen eind dit jaar, begin volgend jaar beginnen met huurdelen. Gedacht wordt aan 50 tot 100 woningen. We zijn nu op zoek naar woningen en locaties waar dat kan.” Talis merkt dat er steeds meer een appel op woningcorporaties wordt gedaan om maatwerk te leveren: wat is nodig voor de leefbaarheid en weerbaarheid in een wijk, buurt of complex?

Wooncomplexen 60-plussers

De terugkeer van wooncomplexen alleen voor 60-plussers is daarvan een voorbeeld. Maar er zijn er meer. Leushuis:  Er zijn al enkele wijken waar de corporatie zes à tien woningen naast elkaar of in de buurt verhuurt  aan mensen die zorg nodig hebben. “Dit zorgt voor minder reistijd voor zorgverleners.”