Bouwen voor ouderen

In verschillende verkiezingsprogramma’s komt volgens NRC terug dat er meer gebouwd moet worden voor ouderen.

Dat kan zijn in de vorm van zelfstandige woningen, zoals de ChristenUnie wil: deze partij wil dat er jaarlijks ten minste 100.000 nieuwe woningen bij komen, waarvan een groot deel bestemd moet zijn voor oudere bewoners. BBB wil volgens NRC fors inzetten op de bouw van moderne bejaardentehuizen. Meer geschikte huisvesting voor ouderen zou ervoor zorgen dat er weer meer gezinswoningen vrijkomen waardoor er doorstroming op de woningmarkt ontstaat.

Meerdere generaties

50Plus pleit ook voor betaalbare seniorenwoningen en wil dat de regels worden versoepeld voor kleinschalige wooninitiatieven, zoals ‘kangoeroewoningen’, kleine groepswoningen en meergeneratiewoningen. De Partij voor de Dieren wil ook meer projecten waar meerdere generaties kunnen samenwonen.