Bouwen voor 75-plussers

Om het groeiende aantal ouderen een passende woning te bieden, gaat Oude IJsselstreek de komende jaren 850 huizen bouwen voor 75-plussers (300 huur, 550 koop). Dat meldt de Gelderlander.

Die woningen moeten bij elkaar komen te staan, om eenzaamheid te bestrijden en zodat de ouderen elkaar kunnen helpen. De levensloopbestendige woningen moeten uiterlijk in 2040 zijn gebouwd. De gemeente trekt daarin samen op met zorgorganisatie Azora en wooncorporatie Wonion.

Zelfstandig wonen

De komende zeventien jaar stijgt het aantal 75-plussers in Oude IJsselstreek van 4100 nu naar ongeveer 7000 in 2040. De meesten van hen willen zelfstandig in hun eigen huis blijven wonen. Een kwart van de ouderen verhuist naar een andere woning die meer geschikt is om oud in te worden. “Langer zelfstandig thuis wonen betekent meer zorg aan en in huis, en geen uitbreiding van de verpleeghuizen”, zegt de wethouder in de Gelderlander.

Dicht bij voorzieningen

De gemeente wil dat de ouderen in kleinere woningen dicht bij elkaar komen te wonen, bij voorkeur in de bebouwde kom. Dicht bij voorzieningen als winkels en fysiotherapeuten. Maar ook in wijken waar de jongere generatie dicht bij woont, zodat die kan helpen met mantelzorgtaken.