Vitaliteit en Veiligheid in Wassenaar

In Wassenaar start binnenkort het project Vitaliteit en Veiligheid voor ouderen. Dit project is opgezet vanuit samenwerking van de gemeente met verschillende organisaties en disciplines.

Initiatiefnemer is de Federatie van Wassenaarse Ouderenorganisaties (FWO), de uitvoering gebeurt door de Stichting Maatschappelijke Ondersteuning Wassenaar (SMOW), zo is te lezen op Wassenaarders.nl.

Huisbezoek en huisscan

Deze organisatie zet getrainde vrijwilligers in voor huisbezoeken aan een brede doelgroep ouderen van 67+. Deze huisbezoeken vonden voor de coronacrisis ook al plaats en worden, zodra dat kan, aangevuld met zogenaamde huisscans. De vrijwillige adviseur mee welke aanpassingen er in huis kunnen worden gedaan die een val voorkomen en de veiligheid vergroten.

Innovatiebudget

Daarnaast vertelt de vrijwilliger welke valpreventietrainingen en reguliere sport- en bewegingsactiviteiten er zijn. SMOW werkt intensief samen met huisartsen, fysiotherapeuten, de GGD, reguliere sportverenigingen en lokale ouderenorganisaties. De kosten van het project worden betaald uit het innovatiebudget van de gemeente Wassenaar.