Pleidooi voor zingeving en creativiteit

De focus ligt door de coronapandemie nog sterker op gezondheid. Het aspect zinvol ouder worden in onze samenleving verdient echter meer aandacht, aldus een publicatie vanuit het Sociaal en Cultureel Planbureau.

“Veel mensen blijven tot op hoge leeftijd vitaal, maar er is een toename van het aantal mensen dat kwetsbaar is, vereenzaamt en minder zin in het leven ervaart. Om gelukkig ouder te worden is het naast gezondheid nodig op zinvolle wijze deel te nemen aan de samenleving.

Anderhalvemetersamenleving

Het essay ‘Gelukkig ouder worden in een veranderende samenleving. Een pleidooi voor zingeving en creativiteit’ (auteur Crétien van Campen) nodigt volgens het SCP uit na te denken welke creatieve oplossingen en initiatieven mogelijk en nodig zijn, zodat mensen gezond èn zinvol ouder kunnen worden. “Nu de anderhalvemetersamenleving langer gaat duren, zullen creatieve oplossingen gevraagd worden om ouderen bij de samenleving betrokken te houden. Naast de zorg voor de gezondheid vraagt het leven ook om plezier, betekenisvolle contacten en zinvol meedoen aan de samenleving.”

Culturele initiatieven

In de afgelopen tijd hebben waren er tal van creatieve activiteiten te zien zoals contactloze concerten, mimevoorstellingen voor het huiskamerraam, en dagboeken en beeldreportages door ouderen over hun dagelijks leven ten tijde van corona. “Dit lijken spontane, eenmalige of tijdelijke acties, maar ze komen voort uit een kleine en gestaag groeiende beweging van culturele initiatieven van ouderen, mantelzorgers, kunst-, welzijn- en zorgprofessionals.”