Van gezonde start tot vitaal oud

Een gezonde levensloop voor iedereen. Dat streeft het Kenniscentrum Health Innovation van De Haagse Hogeschool na. Met sociaal-technologische innovaties moet de positieve gezondheid van kwetsbare groepen worden bevorderd. “We willen dat iedereen op een volwaardige manier kan participeren in onze samenleving.”

De bevordering van positieve gezondheid draagt bij aan het terugdringen van oplopende zorgkosten vanwege de vergrijzing”, betoogt leading lector Sanne de Vries. “Bovendien nemen mensen met een betere gezondheid actiever deel aan het dagelijks leven, het arbeidsproces, maar ook in wijken en verenigingen.”

Innovaties

Het kenniscentrum heeft drie maatschappelijke opgaven als focus: gezonder leven, langer zelfstandig thuis wonen en sneller herstel na een zorgbehandeling. De Vries: “Er is de komende decennia steeds minder ruimte in verzorgingshuizen. Daarnaast is er een groeiend tekort aan zorgprofessionals. Wij onderzoeken hoe je met sociaal-technologische innovaties van jongs af aan een gezonde leefstijl adopteert en vitaal oud kan worden, ook als meedoen niet meer vanzelfsprekend of eenvoudig is.”