Seniorenraad Waddinxveen opgeheven

Het bestuur van de Seniorenraad Waddinxveen heeft besloten deze raad op te heffen per 31 december 2019. In de laatste nieuwsbrief wordt een toelichting gegeven.

 

Doorslaggevend voor de opheffing was “dat in een herhaalde afweging de zeer beperkte baten (op het terrein van de informatievoorziening aan senioren en de advisering aan de gemeente) steeds niet opwegen tegen de kosten (in de zin van tijd, geld, bureaucratische ergernissen)”.

Hierbij speelde ook een rol ook “dat op beide terreinen de beperkte baten die er zijn niet van het voortbestaan van de Seniorenraad afhankelijk hoeven te zijn”. Bovendien waren er in de Seniorenraad vacatures te verwachten en is er sprake van een tekort aan geïnteresseerde vrijwilligers.

Het financieel batig saldo is grotendeels besteed aan projecten voor valapreventie en voor het voorkomen van eenzaamheidsproblematiek onder senioren.