‘Eindhoven verdient seniorenraad’

In Eindhoven overweegt de raadsfractie OuderenAppèl een initiatiefvoorstel voor een seniorenraad in te dienen. Dat blijkt uit een artikel in het Eindhovens Dagblad.
Eindhoven had ooit al eens een seniorenadviescommissie had, zes jaar lang. “Die werd opgeheven met als ‘reden’ dat de gemeente geen ‘doelgroepenbeleid’ meer wilde. Maar nu heeft Eindhoven wel een jeugdraad gekregen. Als dat kan, dan verdient de stad ook een seniorenraad.”
Bestuursleden van Overlegorganisatie voor Ouderen (OVO) in Eindhoven trokken aan de bel omdat de subsidie voor hun organisatie bijna geheel is geschrapt. Hierdoor kunnen ze geen beroepskrachten meer inzetten en dreigt er van hun plan om met andere ouderenorganisaties een seniorenraad op te zetten niks terecht te komen.
De fractievoorzitter van Ouderen Appèl merkt in het Eindhovens Dagblad op dat OVO door heibel bij bonden als KBO en ANBO de laatste jaren niet goed uit de verf is gekomen. “Maar in een tijd waarin de vergrijzing sterk zal toenemen in onze stad is het niet meer dan normaal dat het college gevraagd of ongevraagd advies kan krijgen van ervaringsdeskundigen.”