Ouder en ouder

Op 1 januari van dit jaar telde Nederland 2572 mensen van honderd jaar of ouder, volgens opgave van het CBS , van wie er 2172 vrouw zijn. Voorspellingen maken volgens Trouw duidelijk: voorlopig worden we alleen maar ouder.

De levensverwachting bij geboorte was in 2015 gemiddeld 81,5 jaar. Tel daar sowieso maar bijna vijf jaar bij op voor wie in 2040 wordt geboren, kun je concluderen uit een trendscenario van het RIVM uit 2013. Ook de kans om heel oud te worden neemt flink toe: 20 procent van de lichting pasgeborenen uit 2040 wordt 95 jaar of ouder.

Verbeterde behandeling

Maar dan komt het, aldus Trouw: dergelijke voorspellingen uit het verleden zijn volgens het RIVM doorgaans een onderschatting van wat er werkelijk zal gebeuren. Want sterftekansen verbeteren door de tijd heen, door verbeterde behandeling of de effecten van ziektepreventie.

Toekomstscenario’s

Het demografische onderzoeksinstituut Nidi maakte tien jaar geleden ook toekomstscenario’s. In het meest gunstige daarvan wordt een op de drie jongens die in 2012 zijn geboren honderd jaar of ouder. Van de meisjes haalt zelfs de helft die mijlpaal.

Nieuw/oude woonvormen

Een hausse aan stokoude mensen vraagt om nieuwe/oude woonvormen voor de toekomst, zo wordt in Trouw opgemerkt in een artikel over het toenemende aantal eeuwelingen:  Misschien leven honderdplussers straks weer onder één dak met een van hun zeventigpluskinderen.

Blue zones

Steunend op de burgerlijke stand, die in Nederland vanaf 1812 betrouwbaar is, probeerde hisgtoricus en demograaf Frans van Poppel (intussen gepensioneerd) met het CBS te achterhalen of er hier zogeheten blue zones bestaan, gebieden waar de kans om honderd te worden groter is. “Het lijkt erop dat wie geboren werd op Walcheren, Zuid-Beveland, Tholen, een van de Zuid-Hollandse eilanden of in het grensgebied tussen Groningen, Friesland en Drenthe de grootste kans had. In midden- en oost-Brabant, zuid-Limburg en een deel van Overijssel was de kans het kleinst.”