Hoezo ben ik te oud voor stembureau?

Geen lid meer van het stembureau kunnen zijn omdat je 75 jaar bent geworden? Dat is toch pure discriminatie? In de Kieswet staat geen maximale leeftijd. Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen beschrijft hoe een man die jarenlang enthousiast lid was van het stembureau het er niet bij liet zitten en op 22 november toch weer aan de slag kan het stembureau.

Het ontstemde voormalige stembureaulid werd door de burgemeester uitgenodigd voor een gesprek. Die vertelde dat de gemeente een leeftijdsgrens gebruikt om er onder andere voor te zorgen dat meer jongeren willen meedoen als stembureaulid. En dat er zo een goede mix van leeftijd en ervaring onder stembureauleden komt.

Discriminatie

Het zat de man toch niet lekker. Hij voelde zich afgedankt als mogelijk stembureaulid en nam daarom contact op met de Nationale Ombudsman. Die vond dat het college hem heeft gediscrimineerd op basis van zijn leeftijd. Daarmee heeft zij de grondrechten van betrokkene niet gerespecteerd. Al tijdens het onderzoek besloot het college de maximale leeftijdsgrens niet meer te gebruiken.