Geef de langzame fietser het fietspad

Nederland is een fietsland, en er ligt bijna 35.000 kilometer aan fietspad. Volgens de Fietsersbond is dat te weinig om bescherming te bieden aan kwetsbare fietsers als kinderen, scholieren en ouderen (de meeste doden onder de fietsers vielen in 2022 in de categorie 75+), aldus NRC.

Om het allemaal veiliger te krijgen zet de bond in op verbreding van fietspaden, snelheidsverlaging van auto’s en snelfietspaden tussen steden om het forenzen op de fiets aantrekkelijker te maken.

Auto te gast

De meest voor de hand liggende oplossing blijft echter buiten beeld, schrijft NRC in een commentaar: gebruik bestaande wegen om ruimte te bieden aan fietsers die meer dan 20 kilometer per uur rijden, en gun het langzame verkeer de fietspaden. “Zet de straten in alle binnensteden die nu nog voor de auto toegankelijk zijn om in paden voor elektrisch gedreven fietsen. De stad wordt autoluw – de auto kan ‘te gast’ op de weg blijven waar dat handig is, zoiets gebeurt al op veel plekken – en sterke tegen de wind trappende fietsers hebben hun eigen, veilige fietspad.”

Veiliger fietsland

Hoewel de 16-jarige op de fatbike en de senior op een e-bike, en de jonge ouder met de brede elektrische bakfiets allemaal fluisterstil zijn: ook een elektromotor is een motor, en door dat verkeer als gemotoriseerd te behandelen, kan Nederland volgens NRC weer een veiliger fietsland worden.