Discriminatie groot maatschappelijk probleem

Seniorisme – stereotypen, vooroordelen en discriminatie op grond van ouderdom – heeft grote gevolgen voor de lichamelijke en mentale gezondheid van senioren. Het is tijd om bewustwording hiervan te vergroten, schrijft Lotte Brinkhof (promovendus Universiteit van Amsterdam) in Het Parool.

Volgens Brinkhof gaat het om een probleem van ons allemaal. “Want uiteindelijk worden we allemaal ouder en zullen velen op enig moment de leeftijd bereiken waarop de stereotypen en vooroordelen relevant worden. Op deze manier beperkt seniorisme voor iedereen de kans op een lang, gezond en gelukkig leven.”

Sterke toename door pandemie

Toch lijken weinig mensen zich te realiseren dat seniorisme een groot maatschappelijk probleem is, aldus de Amsterdamse wetenschapper in Het Parool. Een probleem waarvan de urgentie de afgelopen jaren alleen maar groter lijkt te zijn geworden. Uit recent onderzoe, dat Brinhof samen met enkele collega’s van de Universiteit van Amsterdam uitvoerde, bleek namelijk dat de mate van seniorisme die men waarnam en ervoer tijdens de coronapandemie sterk is toegenomen.

Hokjesdenken enorm vergroot

Deze toename in seniorisme bleek directe gevolgen te hebben voor de kwaliteit van leven en het mentale welbevinden van senioren, schrijft Brinkhof in Het Parool. “Hoewel de pandemie nu zo goed als voorbij is, betekent dat niet dat seniorisme ook weer af zal nemen. De covidmaatregelen hebben het hokjesdenken over ouderen in onze maatschappij enorm vergroot en we moeten de neerwaartse spiraal zien te doorbreken om de negatieve gevolgen op de lange termijn te voorkomen. Dat begint bij bewustwording. Bewustwording van het concept seniorisme, maar vooral ook de consequenties ervan.”