Wat is perspectief van pensioenakkoord?

KBO-PCOB en ANO zijn allebei voorzichtig positief gestemd over de uitkomsten van de uitwerking van het pensioenakkoord. Waar KBO-PCOB perspectief ziet, benadrukt ANBO dat gepensioneerden er niets voor kopen.

“Dit nieuwe pensioencontract biedt perspectief”, zegt Manon Vanderkaa, directeur van KBO-PCOB. “We zijn voorzichtig positief gestemd over dit nieuwe contract. Het biedt gepensioneerden meer perspectief op indexatie, en dat is na 12 jaar inleveren echt noodzakelijk.” De kans op korten wordt ook groter. “En er zijn meer vragen. We gaan alles daarom eerst goed bestuderen en er, net als de vakbonden, onze achterban erover raadplegen, aldus de directeur van KBO-PCOB.

35 tot 40 procent minder waard

Het nieuwe stelsel gaat in 2026 van start en dat betekent volgens ANBO dat de gemiddelde gepensioneerde die nu 75 jaar is, er pas van profiteert als hij of zij dik 80 jaar oud is. Dat is volgens ANBO onredelijk. ANBO-bestuurder Liane den Haan: “Gepensioneerden lopen nu al twintig procent achter, doordat hun pensioen al tien jaar niet is geïndexeerd. Als de komende zes jaar ook geen indexatie plaatsvindt, dan komt daar naar verwachting nog eens meer dan twaalf procent bij. Pensioenen zijn dan 35 tot 40 procent minder waard! Exclusief de korting!”

Transparanter en persoonlijker

Volgens het kabinet wordt het pensioenstelsel transparanter en persoonlijker, en sluit het beter aan bij de ontwikkelingen in de maatschappij en op de arbeidsmarkt. “Ook biedt het nieuwe stelsel eerder perspectief op een koopkrachtig pensioen en blijven premies voor ondernemers stabiel. Ook kunnen zelfstandigen gemakkelijker pensioen opbouwen.”