Pensioenfonds nog in gevarenzone

ABP, het grootste pensioenfonds van ons land, is blij met de basis van het nieuw pensioenakkoord.

“Er wordt ingezet op het behoud van waardevolle elementen uit het huidige pensioenstelsel: samen verplicht pensioen sparen, samen risico’s delen en samen beleggen. Dat levert de beste resultaten op.”

Positief aan het huidige voorstel is volgens ABP dat er een flexibele overgangsperiode is voorzien. “Wat nog wel onduidelijk blijft, is hoe de regels voor indexatie en verlagen er in de overgangsperiode uit gaan zien.”

In het voorliggende pensioenakkoord wordt voor 2021 voorgesteld de grens voor het verlagen van pensioen op 90% te stellen.“Op dit moment verkeert ABP nog in de gevarenzone en is de kans op pensioenverlaging in 2021 reëel.”