‘Gepensioneerden moeten erop vooruitgaan’

De Koepel Gepensioneerden kijkt kritisch mee tijdens de opbouw van een heel nieuw pensioenstelsel. “Er is veel geld van ouderen naar jongeren gegaan, daar moet je rekening mee houden.”

“Als je een heel nieuw huis bouwt, moet dat wel béter staan dan het gebouw waar je nu in woont”, zeggen Jaap van der Spek (73) en Joep Schouten (72) in Trouw. De bestuursleden van de pakweg 300.000 leden tellende Koepel Gepensioneerden schuiven regelmatig bij de minister aan om hun wensen en zorgen uit te spreken. Pas als blijkt dat ook de ouderen erop vooruitgaan, kunnen zij de plannen steunen. Natuurlijk kan de economie zo tegenzitten dat de uitkeringen minder worden. “Als er voor gepensioneerden relatief maar wat verbetert.”

Evenwichtig verdelen

Punt is voor Van der Spek en Schouten, zo zeggen zij in Trouw, vooral dat het verdelen van pensioenvermogen evenwichtig moet gebeuren, en dat daar ook op toegezien wordt. “Bijvoorbeeld doordat de Raad van Toezicht en het Verantwoordingsorgaan van een fonds daarop strenger mogen controleren.”