Pensioenbedrag-ineens vooral als buffer

Wie de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, kan straks een deel van het opgebouwde pensioenvermogen in één keer opnemen. Maximaal 10 procent.Marktonderzoeker Miles Research vroeg in opdracht van vaktijdschrift AM 562 consumenten of ze een lumpsum zouden opnemen, en zo ja met welk doel.

Opvallend is volgens AM dat een zeer beperkt aantal deelnemers (18%) de vraag beantwoordt met ‘zeker wel’ of ‘waarschijnlijk wel’. Iets meer dan de helft van de ondervraagden zal de mogelijkheid (waarschijnlijk) niet benutten en 31 procent heeft er nog niet over nagedacht.

Recreatieve doeleinden

De deelnemers die aangaven het geld op te gaan nemen, konden meerdere bestedingsdoelen invullen. Het meest gegeven antwoord: een financiële buffer (51%). Pas op de tweede plaats staat recreatieve doeleinden met 41 procent, aldus AM.