‘Overgangsregime pensioenstelsel snel nodig’

FNV, VNO-NCW en MKB-Nederland roepen het kabinet op om snel gezamenlijk een overgangsregime te ontwikkelen in verband met de komst van het nieuwe pensioenstelsel.

‘We moeten daarbij geen problemen vooruit schuiven, maar ook geen onnodige problemen in de overgangsfase creëren. Want terwijl nieuwe wetgeving op komst is, dreigen door de crisis met de huidige regels in de overgangsfase onnodige kortingen en verhogingen van premies. We moeten juist nu rust en perspectief bieden voor de jaren tot de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. Daar kan een nieuw overgangsregime in voorzien,’ aldus de organisaties in een gezamenlijke oproep.

Onrust voorkomen

Onrust en negatieve macro-economische gevolgen tot de introductie van het nieuwe pensioencontract willen de vakbond en de ondernemersorganisaties voorkomen. De beslissingen rondom het verhogen en verlagen van pensioenen en over het vaststellen van de pensioenpremies en de pensioenopbouw, zouden onderling al genomen kunnen worden in de geest van de nieuwe pensioencontracten. De organisaties vinden het belangrijk dat op een goede en verantwoorde manier overgestapt kan worden naar de nieuwe contracten.

Zo snel mogelijk stabiliteit

‘Er is op basis van de nieuwe regels die voortvloeien uit het pensioenakkoord een overgangsregime nodig, zodat we zo snel mogelijk stabiliteit kunnen bieden in pensioenen, pensioenpremies en pensioenopbouw,’ aldus de organisaties. Ze roepen decentrale partijen op nu al in die geest te handelen.