Dekkingsgraden maken pas op de plaats

De gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen is teruggelopen van 96% in augustus naar 95% in september. De meevaller van ongeveer 2% door de nieuwe Prognosetafel die het Actuarieel Genootschap vorig maand publiceerde, is hierin al meegenomen. Deze meevaller wordt teniet gedaan door een verder dalende rente en de aandelenkoersen die onder druk staan.

Dat blijkt uit de Pensioenthermometer van Aon, wereldwijd dienstverlener op het gebied van risico-, pensioen- en gezondheidsoplossingen, die dagelijks de hoogte van de gemiddelde dekkingsgraad bijhoudt.

Kortingsdreiging onverminderd groot

Leken pensioenfondsen net uit de gevarenzone eind augustus, gooit september met dalende rentes en klappen op de aandelenmarkten helaas weer roet in het eten, aldus Aon. Kortingsdreigingen zullen dit jaar mogelijk nog meevallen, maar het is de vraag wat er de komende jaren gaat gebeuren. Met een gemiddelde dekkingsgraad van 95% zitten fondsen gemiddeld nog fors onder de benodigde 104%, die voor dit jaar weliswaar is aangepast naar 90%..

Roep om duidelijkheid over kortingen in transitieperiode

De roep om duidelijkheid over kortingen in de transitieperiode wordt steeds luider. Minister Koolmees is daarop met een brief gekomen waarin hij aangeeft ‘onnodige’ kortingen te willen voorkomen. Hij geeft daarin aan om kortingen vanuit het perspectief van het nieuwe stelsel te bezien. Concrete toezeggingen worden er nog niet gedaan. In de praktijk kan het betekenen dat er minder kortingen nodig zijn, volgens de minister, maar niet álle kortingen kunnen worden voorkomen.

Polderaars vinden uitweg

Intussen meldt de Volkskrant dat spelregels voor pensioenfondsen al volgend jaar worden versoepeld, Pensioenfondsen die er slecht voor staan, hoeven de pensioenen daardoor de komende jaren niet of nauwelijks te verlagen. Ook de premies hoeven niet explosief te stijgen. De nieuwe spelregels moeten ervoor zorgen dat er geen pech- of geluksgeneratie ontstaat doordat jong of oud bevoordeeld dan wel benadeeld wordt. Ingewijden bevestigen dat hierover vrijwel overeenstemming is ontstaan in het overleg van de ‘pensioenpolderaars’.