‘Gepensioneerden op achterstand’

De kloof tussen de belastingdruk op werkenden en die op gepensioneerden wordt komend jaar in alle inkomensgroepen groter.

Voor werkenden en gepensioneerden wordt de belastingdruk in de laagste schijf met 0,25% verlaagd. Deze verlaging wordt voor de gepensioneerden volledig tenietgedaan door de verhoging van de inkomensafhankelijke Zorgverzekeringswet (Zvw). Deze stijgt van 5,45 naar 5,7%.’ Dat zegt FNV Senioren in een analyse naar aanleiding van de belastingplannen die bekend werden op Prinsjesdag.

Flink achteruit

Rene Hulst, sectorbestuurslid FNV Senioren: ‘De startpositie van gepensioneerden is hierdoor flink achteruitgegaan is. Door de 13 jaar durende indexatiestop bedragen de op middelloon gebaseerde pensioenen bruto nog maar rond de 60% van het laatst verdiende loon.