Niet instemmen met pensioenwet

Jaren geleden werd via de bonden aan de pensioeninleggers en -gerechtigden gevraagd in te stemmen met het toen voorgestelde pensioenakkoord. Inmiddels blijken de voors en tegens niet zo simpel te zijn als indertijd werd voorgesteld, schrijft Chris Wiets uit Soest in de ‘brief van de dag’ in de Telegraaf.

“Instemmers hebben toen dus geen fiat gegeven aan wat nu bekend is over de pensioenwet, namelijk dat het nieuwe pensioenakkoord een ramp is. Omtzigt, de CDA-denktank en diverse economen hebben dit zodanig met feiten omkleed dat geen weldenkend mens dit akkoord meer kan steunen. Ieder zichzelf respecterend Eerste Kamerlid mag dan ook ethisch niet instemmen. In ieder geval niet zonder de belanghebbenden eerst over de huidige ingediende pensioenwet gehoord te hebben middels een nieuwe stemronde.”