Lage rente blijft lastig voor pensioenen

Door de lage rente zal het vermogen van pensioenfondsen minder snel groeien. Bij een langdurig lage rente is het daarom in de toekomst nodig opnieuw te bepalen of meer inleg van deelnemers nodig is en wellicht het pensioeninkomen omlaag moet worden bijgesteld.

 

Dit blijkt uit een gezamenlijk onderzoek van het Centraal Planbureau (CPB) en kennisinstituut Netspar met als titel ‘Lage rente en de toekomst van pensioenen’.

 

Oudere huishoudens

Ingrijpende stelselwijzigingen zijn kostbaar en lijken op korte termijn niet verstandig. Er is tijd nodig om meer te leren over de ontwikkelingen op de lange termijn van de rente, de economie en de uitwerking van het nieuwe pensioencontract, aldus de onderzoekers.

Opgemerkt wordt dat oudere huishoudens, die al veel vermogen hebben opgebouwd, minder last hebben van een daling van het rendement.