’Ouderen moeten inschikken in coronacrisis’

Dreigt er een conflict tussen de generaties nu de coronacrisis voortduurt? Nadat zij een half jaar solidair waren met de oudere generaties vragen jongeren om een gebaar van wederkerigheid.

Wierd Duk praat in de Telegraaf met vertegenwoordigers van verschillende generaties. Hieronder enkele van de uitspraken die hij noteerde.

Open en vrij voor jongeren

“We moeten nu toe naar een samenleving die grotendeels open en vrij is voor jongeren, terwijl ouderen wat minder vaak, of op andere momenten van de dag, op straat komen of in winkels en horeca-gelegenheden. Ik vind dat we dat nu best van hen kunnen verlangen.”

 

Welvarend versus hoogopgeleid

“Dat generatiedebat dreigt een uitwisseling te worden tussen welvarende ouderen en hoogopgeleide jongeren. Grofweg: tussen de babyboomers met hun boten en hun afbetaalde huizen en goed opgeleide millennials en studenten met hun bijbaantjes. Terwijl de echte pijn zit bij een heel grote groep die nauwelijks wordt gehoord: de sociaal zwakkeren, oud én jong.”

 

‘Ouderen altijd de sterkste stem’

“In de polder wegen we zogenaamd alle belangen netjes af, maar ouderen hebben altijd de sterkste stem. Dat hervormingen uitblijven in het sociale zekerheids- en pensioenstelsel, waarvan we allemaal weten dat het onhoudbaar is en voor jongeren onbetaalbaar wordt, daar kan ik met mijn verstand niet bij.”