Kamer roept enquête pensioenen over zich af

Alleen op papier lijkt de uitvoering van het nieuwe pensioenstelsel goed geregeld. Om te voorkomen dat het vertrouwen afneemt en de individualisering groeit, moet de Kamer zelf gaan monitoren. Dat schrijven Arnoud Boot (hoogleraar economie aan de Universiteit van Amsterdam en oud Kroonlid van de SER) en Jan van Zijl (voormalig woordvoerder pensioenen van de PvdA en oud-vicevoorzitter van het ABP) in NRC.

Boot en Van Zijl vrezen dat de hervorming nu al ontspoord is. “En het parlement zien wij, eerder nog dan het kabinet, als de schuldige. Een grote hervorming vergt een goede organisatie van de uitvoering. En hier moet het parlement (de Tweede Kamer dus) geleerd hebben van het verleden. Maar zij is weer overgegaan tot de orde van de dag, en roept in wezen een toekomstige parlementaire enquête over zichzelf af.”

Er bovenop zitten

Juist het parlement zou geleerd moeten hebben van de uitvoeringsdrama’s in het afgelopen decennium. “Het moet er bovenop zitten om een vinger aan de pols te houden.”  Meer is echter nodig, ook inhoudelijk, aldus Boot en Van Zijl in NRC:  De aantrekkelijkheid van het collectieve stelsel komt te veel onder druk te staan.

Zelfredzaam zijn

“In de samenleving wordt steeds meer van burgers gevraagd om zelf risico’s te dragen en om zelfredzaam te zijn. Hier moet het pensioenstelsel op inspelen. Juist voor mensen met een bescheiden pensioenopbouw is het belangrijk dat inkomenszekerheid na pensionering geborgd is. Dit deel van de pensioenopbouw (het eerste stukje bovenop de AOW) zou een zekere opbouw van pensioenaanspraken moeten bevatten.”