Internetconsultatie wetsontwerp toekomst pensioenen

Op internet is de internetconsultatie over het ‘wetsvoorstel toekomst pensioenen’ gepubliceerd. Iedereen kan reageren op het voorstel. De internetconsultatie loopt tot 10 februari 2021.

Dit wetsvoorstel maakt deel uit van het bredere Pensioenakkoord en beschrijft de nieuwe regels voor het pensioen dat een werknemer samen met de werkgever opbouwt. Met de reacties uit de internetconsultatie wordt het wetsvoorstel verbeterd zodat de wet per 2022 kan ingaan. Daarna hebben sociale partners en pensioenuitvoerders tot 2026 om over te gaan naar het nieuwe stelsel. De regels voor pensioenfondsen worden in de aanloop naar het nieuwe pensioenstelsel versoepeld, aldus een uitleg van de Volkskrant: Het verlagen van pensioenen kan daardoor de komende jaren vrijwel vermeden worden

Dekkingsgraad

Pensioenfondsen hoeven komend jaar hun pensioenen niet te korten bij een dekkingsgraad van 90% of hoger in plaats van de wettelijke 104%. Dat schrijft minister Wouter Koolmees vandaag aan de Tweede Kamer. In deze brief beschrijft Koolmees ook welke regels hij voorstelt voor de overgang van het bestaande naar het nieuwe pensioenstelsel (het transitie FTK – financieel toetsingskader) in het wetsvoorstel dat nu in consultatie gaat. Het FD constateert dat Koolmees vasthoudt aan een ondergrens van 90% voor de dekkingsgraden van pensioenfondsen. Een fonds dat daaronder zakt, moet de komende jaren de pensioenen verlagen.

Kortingen terugdraaien

Over de brief is tot op het laatste moment druk onderhandeld met de andere partijen bij het pensioenakkoord. Over de kortingsdreiging voor volgend jaar zijn zij het volgens het FD niet eens geworden. ‘Als het volgend jaar toch tot verlagingen komt gaan wij daar vierkant voor liggen’, zegt FNV-pensioenonderhandelaar Tuur Elzinga. ‘Ik reken erop dat de Tweede Kamer dat dan terugdraait.’  Minister Koolmees licht in een interview toe hoe een solidair pensioen steeds het uitgangspunt was en dat pensioenen naar verwachting hoger, maar onzekerder zullen zijn.