Betere risicospreiding eigen bijdragen

Een op de vijf ouderen in Nederland krijgt tijdens hun leven te maken met verpleeghuiszorg. De kosten hiervan worden deels betaald vanuit een eigen bijdrage van de gebruiker.

Voor ouderen met een middeninkomen die langdurig verpleeghuiszorg nodig hebben, vormt deze eigen bijdrage een groot financieel risico, constateert onderzoeksinstituut Netspar: De jaarlijkse kosten voor langdurige verpleeghuiszorg kunnen voor deze groep oplopen tot ruim 70% van  het netto-inkomen.

Aanzienlijke welvaartswinst

Door de eigen bijdragen anders vorm te geven, kan de overheid de financiële gevolgen van de eigen bijdragen volgens Netspar beperken zonder dat het geld kost. “De feitelijke druk op inkomen en eigen vermogen kan verlaagd worden door de overwaarde van de eigen woning direct mee te tellen en de opbrengsten hiervan aan ouderen terug te geven door een lagere bijdrage uit het inkomen, of door de duur van de eigen bijdrage te  beperken tot maximaal 6 jaar.” Deze maatregelen zorgen volgens de onderzoekers voor aanzienlijke welvaartswinst voor de meeste ouderen.