Gepensioneerden komen er bekaaid af

In de miljoenennota legt het demissionaire kabinet Rutte IV o.a. de nadruk op bestaanszekerheid, c.q. armoedebestrijding. De 7019 deelnemers aan de Stelling van de Dag in de Telegraaf zijn sterk verdeeld of dit de juiste focus is voor de financieel-economische plannen voor 2024.

De onvrede beperkt zich volgens de Telegraaf niet alleen tot werkenden uit de middenklasse, ook gepensioneerden vinden dat zij onder Rutte IV hebben ingeleverd en menen dat zij er in de plannen voor 2024 bekaaid vanaf komen. “Het is de bedoeling dat iedereen er een beetje op vooruit gaat behalve de vele gepensioneerden. Politiek Den Haag gaat er weer vanuit dat de babyboomers het allemaal goed hebben”, betreurt een tegenstander van Rutte IV.