Geen mooie indexatie te verwachten

In oktober kenterde het beeld van stijgende dekkingsgraden van de pensioenfondsen, zo blijkt volgens vakblad AM uit de Pensioenthermometer van Aon. Door stabilisatie van de rentetarieven gecombineerd met een mindere prestatie op de aandelenmarkt, daalde de gemiddelde dekkingsgraad tot 121%.

De indicatieve beleidsdekkingsgraad, gebaseerd op de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen twaalf maanden, daalde in oktober eveneens: naar 119%.

De dekkingsgraad is weliswaar deze maand teruggelopen, maar staat er toch een stuk rooskleuriger voor dan in de afgelopen jaren, analyseert Aon. Dit betekent echter niet dat gepensioneerden ook per 1 januari 2024 kunnen rekenen op een mooie indexatie, aldus AM. Ook al daalde het prijspeil in oktober dusdanig dat er nu officieel sprake is van deflatie en fondsen ruimte hebben in de dekkingsgraad, zal de maatstaf (ontwikkeling prijsinflatie) meestal niet tot indexatie leiden.