Gaan we indexatie nog meemaken?

Ouderenorganisaties pleiten in aanloop naar het vandaag te houden Kamerdebat over het pensioenakkoord voor een overgangsregime dat de kans op kortingen kleiner maakt.

Bij de huidige wetgeving moeten de komende jaren mogelijk miljoenen pensioenen omlaag. De dekkingsgraden van grote pensioenfondsen, zoals ABP, Zorg en Welzijn, PME en PMT, liggen door de lage rente tot circa 20% onder het vereiste niveau. Kans op indexatie is er daardoor nauwelijks, schrijft het FD.

Vertrouwen verloren

Dat is ‘volstrekt onaanvaardbaar’, schrijft ouderenbond Anbo in een brief aan de Tweede Kamer. ‘Een van de doelstellingen van kabinet en sociale partners is het herstel van vertrouwen, maar dat vertrouwen wordt op weg naar het nieuwe stelsel juist verloren.’

Nooit indexatie gehad

De Koepel van Gepensioneerden waarschuwt dat ouderen die rond de kredietcrisis met pensioen gingen, straks overlijden zonder ooit indexatie te hebben gehad, na een forse verlaging van hun pensioenen en zonder profijt van de pensioenhervorming. ‘Voor dit probleem moet een oplossing komen.’

20% koopkrachtverlies

De Anbo wil dat pensioenen de komende jaren alvast verlaagd en verhoogd worden ‘als zou het nieuwe stelsel al van kracht zijn’. De ouderenbond pleit er ook voor dat gepensioneerden compensatie krijgen voor hun gemiste indexatie, die nu al kan oplopen tot circa 20% koopkrachtverlies van het pensioen.

Toezichthouder ziet geen ruimte

Directeur Tjerk Kroes van toezichthouder De Nederlandsche Bank waarschuwt in het FD dat er waarschijnlijk geen ruimte is voor inhaalindexatie voor gepensioneerden. ‘Ik kan me op dit ogenblik moeilijk voorstellen dat daar veel geld voor over zal zijn.’