FNV-voorstel verhoging AOW ‘desastreus’

De FNV stelt een verhoging van het wettelijk minimumuurloon naar 16 euro voor en roept politieke partijen op om hen te volgen. Niet alleen is de verhoging niet wenselijk volgens de modaal-loon-norm van de FNV zelf, maar door de koppeling van de uitkeringen, waaronder de AOW, is deze verhoging desastreus voor de arbeidsmarkt en de intergenerationele solidariteit. Dat stellen de hoogleraren economie Raymond Gradus en Pierrre Koning in een ESB-blog.

Een verhoging van de AOW met 22 procent die de FNV voorstelt is zeer kostbaar voor de overheid, in 2024 gaat het hier om een bedrag van 10 á 11 miljard euro. Dit zal als gevolg van de vergrijzing de komende jaren fors oplopen. Het moge duidelijk zijn dat het overheidsbudget daardoor volledig uit balans raakt, dat er op enig moment zal moeten worden ingegrepen en dat jongeren niet hoeven te rekenen op een dergelijke ruime oudedagsvoorziening. De AOW zal andere overheidsuitgaven zoals zorg en onderwijs gaan verdringen. En bovendien slaat de intergenerationele solidariteit van jong naar oud door, aldus de beide hoogleraren bij ESB.

AOW’ers met overschotten

De recente oproep van de FNV past volgens Gradus en Koning “binnen een frame waarin alle ouderen kwetsbaar zouden zijn en de armoede onder hen zou zijn toegenomen. Het laatste is feitelijk onjuist, zo gaf ook onlangs de commissie sociaal minimum aan. Volgens daarin opgenomen budgetberekeningen hebben AOW’ers overschotten.”